Soms hopen we iets aan onszelf te veranderen.

 • We hebben overweldigende gedachten en emoties waarin we lijken te verdrinken.
 • In ons levensverhaal komen we op een kantelmoment.
 • We voelen niet dat we het leven leiden dat we echt willen leiden.
 •  Plotseling komt er een pijnlijke herinnering van misbruik naar boven.
 • Je hebt een zware periode achter de rug en wil dit verwerken; een persoonlijk verlies, verandering van werk -en levenssituatie, enzovoort.
 • We zien het allemaal niet meer zitten en zien zelf geen uitweg meer.

Soms hopen we iets aan anderen te veranderen, zoals onze kinderen, partner, familielid of vriend(in).

 • De andere persoon heeft volgens jou last van een psychisch problematiek, waardoor de conflicten of moeilijkheden nooit stoppen.
 • De communicatie loopt niet vlot tussen jullie.
 • Jijzelf hebt nooit de erkenning, appreciatie, liefde gekregen van de ander die je nodig had.
 • Je hebt nood aan advies en ondersteuning omdat een familielid fysiek/mentaal/psychisch beperkt is, chronisch ziek is of op sterven ligt.

Mijn expertise 

Ik begeleid jongeren vanaf 18 jaar, jongvolwassenen en volwassenen.

Individuele therapie

Gezinsgesprek of koppelgesprek om de individuele therapie te ondersteunen

Telefonische hulpverlening

Therapie aan huis voor personen met een fysieke beperking

Individueel leertraject mindfulness en compassie

 

Wat kan ik jou aanbieden?

Als klinisch psychologe werk ik vanuit een integratief perspectiefEr zijn verschillende wetenschappelijke therapieën ontwikkeld, die elk op een evenwaardige manier een oplossing bieden. Aansluitend bij jouw vraag, klachten en persoonlijkheid wordt de gepaste behandelingswijze gekozen.

 

Integratieve psychotherapie geeft aandacht aan

Geest (gedachten, herinneringen, levensbeschouwing, ...)

Emotie ( gevoelens, ervaringen,...)

Gedrag ( handelingen, acties, patronen,...)

Lichaam ( medisch, lichaamsbewustzijn, energie,...)

Omgeving ( familie, partner, vrienden, werk,...)

Zingeving (spiritualiteit, existentiële vragen)

 

Tijdens het eerste gesprek luister ik naar jou. Wat zijn jouw verwachtingen en wensen? Wat houdt de therapie in en past dit bij mij?

 

Wanneer je beslist hebt om met de therapie verder te gaan, dan gaan we samen op zoek naar concrete doelen of wensen waar rond we de verdere sessies opbouwen. Ook als je enkel op zoek bent naar emotionele ondersteuning, kan dit de richtingwijzer zijn. Weet je het niet? Geen probleem, dan gaan we samen op zoek naar jouw vraag. Tijdens de sessies keren we regelmatig terug op dit plan en evalueren we samen het verloop van de therapie.

De behandeling steunt op jaren wetenschappelijk onderzoek. En het vertrekt ook vanuit jouw kwaliteiten, krachtbronnen, verwachtingen en engagement. We gaan aan de slag met jouw (levens)verhaal, doen gerichte oefeningen omtrent jouw vraag. En leggen we een verbinding tussen ons lichaam, gedachten en emoties. Dit zorgt voor een diepgaande en duurzame integratie.

 

Thema's

Dit zijn enkele thema’s of psychische problemen soorten, waarheen we door ons leven mee geconfronteerd kunnen worden:

 • Angst

Sociale angst, paniekaanvallen, hyperventilatie, onrust, spanning, aanpassingsproblemen, schrik om dood te gaan, angst om gek te worden, bang om een ziekte te krijgen, schrik om over te geven of diarree te krijgen, enzovoort.

 • Burn out

Geen werkmotivatie meer hebben. Nooit erkenning krijgen voor jouw harde werk van de baas. Niet meer kunnen concentreren, dingen vergeten te doen, weinig energie hebben, niet meer uit je bed geraken in de ochtend, slecht slapen vanwege gepieker.

 • Depressie of bipolaire stoornis

Depressieve gevoelens, verdriet,  somberheid, wanhoop, ongelukkig voelen, niets voelen, leegheid, verwarring, extreme ups en downs, zelfmoordgedachten, zelfmoordplannen, enzovoort.

 • Hechtingsproblemen bij volwassenen

Onveilige hechting, aantrekken-afstoten van anderen, bindingsangst, verlatingsangst of afhankelijkheid van anderen. Niet in staat zijn om een langdurige relatie op te bouwen. Problemen om de ander te vertrouwen tijdens een relatie.

 • Hooggevoeligheid:

Wat is HSP? Last van overprikkeling, onzekerheidsgevoelens, intens empathie voor anderen, geen grenzen kunnen stellen, gevoelens waar je geen blijf mee weet, jezelf raar vinden, spirituele eenzaamheid, enzovoort.

 • Identiteitsproblemen of negatief zelfbeeld:

Wie ben ik? Wie wil ik eigenlijk worden? Ik vind mezelf niks waard. Draag ik een masker bij mijn collega’s? Ik heb een laag zelfvertrouwen, ik wil mezelf niet zijn.

 • Lichamelijke klachten, ziekte en pijn:

Hyperventilatie, hartkloppingen, ademtekort, chronische en terminale ziekte of pijnklachten zoals CVS, fibromyalgie, migraine, kanker, enzovoort. Medisch onverklaarbare symptomen. Fysieke beperkingen en andere lichamelijke aandoeningen.

 • Misbruik en mishandeling:

Seksueel, lichamelijk, psychische mishandeling en/of misbruik uit het verleden of in het heden.

 • Rouwklachten:

“Hoe kan ik mijn overleden moeder een plaats geven in mijn leven?” "Heb ik de dood van mijn partner wel verwerkt?" Moeite om dagelijks leven te hernemen, weinig levensmotivatie. Verlies van concentratie, geheugen, coördinatie, organisatievermogen en andere functies. Weinig levensvreugde, onbeantwoorde vragen.

 • Sociale en familiale problemen

Moeite om sociaal contact aan te gaan, wantrouwen, conflict, communicatieproblemen, geen erkenning krijgen en over de eigen grenzen gaan voor anderen, enzovoort. “Passen die vrienden wel bij mij?” “Ik ben altijd het zwarte schaap in de familie.”

 • Suïcidegedachten en zelfmoordplannen

Denken aan de dood, er niet meer willen zijn. Weg uit de maatschappij willen. Zelfmoordplannen maken/hebben. Zichzelf niets waard vinden om te blijven bestaan.

 • Traumaverwerking, posttraumatische stress stoornis en post-traumatisch syndroom

Ongeval, overval, misbruik, oorlog, natuurramp, verlies. Heb ik een trauma opgelopen in mijn kindertijd? Heb ik een seksueel misbruik verdrongen?

 • Zingevingsproblemen, vragen rond zelfactualisatie en spiritualiteit

"Wat wil ik doen met mijn leven? Er mist iets in mijn leven, maar wat?" Zelfmoordgedachten/plannen. “Waarom leef ik? Ik geloof niet in God, maar er is iets. Wat dan?”.  “Ik geloofde vroeger, maar nu weet ik het niet meer.”

 

Andere voorbeelden

Natuurlijk kan je ook bij andere vragen, problemen bij mij terecht. Iedereen kan baat hebben bij psychotherapie.

 

Nog enkele voorbeelden waarvoor therapie geschikt is:

 • Jezelf beter leren kennen
 • Twijfels, moeite om een keuze te maken
 • Je hebt het gevoel te weinig appreciatie, erkenning, enzovoort te krijgen van je partner, familie, collega's.
 • Communicatieproblemen
 • Leren grenzen stellen
 • Familiale of gezinsproblemen
 • Leren loslaten
 • Verwerken van een abortus of miskraam
 • Aanpassingsproblemen bij een nieuwe levensfase of levenssituatie
 • ...

Tot slot

Dit zijn allemaal vragen en klachten waar velen van ons mee worstelen. Als je merkt dat dergelijke klachten je dagelijks leven, werk, relationeel -en gezinsleven sterk belemmert, dan is het aangewezen dat je in therapie gaat.

 

Klik hier om een afspraak te maken.

 

Ben jij op zoek naar psychotherapie in Gent?

Elfi Maassen

De Pintelaan 347

9000 Gent

0493 13 44 59

praktijk.elfi.maassen@gmail.com

logo-ontwerp-final-cut-small-internet