Krachtig worden in Je-Zelf

 

De symboliek van the never ending story.

 

The never ending story, “een klassieker” uit de jaren 80 als je van films houdt . En nog steeds een prachtig verhaal voor jong en oud….met een diepe symboliek dat iedereen kan helpen op zijn/haar levenspad. Krachtig worden in je-zelf is een blog dat gaat over zelfbeeld en zelfvertrouwen.

De film vertelt het verhaal van twee jongens. Eén angstige jongen, Sebastiaan, is op zoek naar zichzelf en wil sterker in zijn schoenen staan t.o.v. zijn pesters. Hij vindt een boek dat zijn leven zal veranderen, “the never ending story”. De andere Indiaanse, jongen Atreyu is de moedigste van alle krijgers en krijgt de opdracht op zoek te gaan naar een geneesmiddel voor de koningin van fantasia.

Het archetype van de dappere krijger komt tot leven op het moment dat Sebastiaan hem nodig heeft om zijn eigen demonen aan te gaan. De kwaliteiten van dit archetype vragen om geïntegreerd te worden in zijn bewustzijn.

Volgens de psycho-analyst Carl Jung zijn archetypen deel van ons collectief bewustzijn.

Wat is een archetype? Wat is een collectief onbewuste?

 

“Een archetype is daarentegen een aangeboren centrum of dominant, functionerend in zowel het brein als de psyche, dat het vermogen bezit tot het in gang zetten, beïnvloeden en doorgeven van de gedragskenmerken en typerende ervaringen van alle mensen, ongeacht ras, cultuur, historisch tijdperk of aardrijkskundige locatie.” (Stevens, A.,p.37,1999)

M.a.w. kan een archetype een invloed hebben op onze bewuste geest via welke keuzes we maken, onze gevoelsrichting bepalen, wat we (willen) doen en zeggen.

Het collectief onbewuste verschilt van ons persoonlijk onbewuste; dit laatste is een afdruk van onze persoonlijke levensgeschiedenis ( feiten, herinneringen, verdrongen wensen, trauma’s enzovoort), wat redelijk gemakkelijk terug naar het bewustzijn kan worden gebracht. Het collectief bewustzijn bevat de geschiedenis en ervaringen van de hele mensheid, die zich toont via dromen en beelden. Dit bewustzijn laat zich niet zo maar kennen, maar kan a.d.h.v. archetypen ontdekt worden.

Het archetype van de moedige held

 

Het archetype van de dappere krijger komt in vele culturen voor en is in staat om een psychisch proces in gang te zetten. Atreyu kan ons inspireren om sterk te staan in onze eigen kracht en de moed om hindernissen te overwinnen en empathie te ontwikkelen om anderen te redden, zelfs ten koste van ons eigen leven.

In het verhaal komt Atreyu verschillende uitdagingen tegen, waarvan ik 1 ga belichten. In zijn zoektocht krijgt hij het advies om naar het Zuiderlijk orakel te gaan, het centrum van wijsheid in fantasia. Om hier te geraken moet Atreyu door 2 poorten wandelen. Bij elke poort krijgt hij een opdracht om te volbrengen, zo niet wordt dit zijn dood.

  • De eerste poort vereist moed en zelfvertrouwen. Atreyu moet geloven in zichzelf en mag geen angst tonen om levend door de poort te geraken.
  • De tweede poort vereist aanvaarding. Deze poort is een spiegel die jouw ware aard toont. Het weerspiegelt niet het beeld, idee dat jij hebt van jezelf, maar wie jij werkelijk bent.

 

Atreyu slaagt voor beide uitdagingen en ontmoet het Zuiderlijk orakel. Hij heeft wijsheid verworven doorheen het pad. Ook Sebastiaan krijgt zijn eigen uitdaging. Hij moet geloven dat hij degene is die Fantasia kan redden door de koningin een nieuwe naam te geven. Sebastiaan roept de naam uit van zijn overleden moeder. Zodoende integreert hij het archetype van de dappere krijger en geeft hij het verlies van zijn moeder een nieuwe plaats.

 

 

Hoe kan het verhaal van Atreyu en Sebastiaan ons helpen?

 

Volgens Jung is het doel van therapie, en ook het doel van ons leven, het afleggen van de Heilsweg. Dit betekent een individuatieproces, het doordringen in het collectief onbewuste, om uiteindelijk te versmelten met ons ware Zelf. Anders gezegd, we verwezenlijken ons hoogste potentieel, we worden het beste van ons-Zelf. Archetypen helpen ons om dit te kunnen bereiken.

 

Het archetype van de moedige krijger spoort ons aan om

  • Te geloven in onszelf, ons levenspad, het psychotherapeutisch proces. En onze angsten te overwinnen.
  • De confrontatie te durven aangaan met wie wij werkelijk zijn. Dit kan sterk verschillen van ons eigen gevoel, idee, beeld van onszelf. Vaak is het een positiever beeld dan wijzelf realiseren. Dit ware Zelf aanvaarden is een taak van de krijger in ons om tot zelf-integratie te komen.

Hierdoor word je opnieuw krachtig in je-zelf.

We hebben hulp nodig op ons pad. Ook Atreyu kreeg hulp van zijn paard Artrax en geluksdraak Falkor om zijn doel te bereiken.

 

Psychotherapie?

 

Psychotherapie kan een hulpmiddel zijn om een positiever zelfbeeld, goed gevoel voor eigenwaarde terug te vinden. Om tot integratie te komen hebben we een gids nodig.

 

Ben jij op zoek naar psychotherapie in Gent? Dan zit je hier op de juiste plaats.

Contacteer mij hier om een afspraak te maken.

 

Referenties

 

Stevens, A.(1999). Over Jung.Lemniscaat b.v. Rotterdam.

Rümke, A.(2007). Verkenningen in de psychiatrie. Een holistische benadering. Christofoor. Zeist